GIẢI PHÁP CHẮN NẮNG, TRANG TRÍ NGOÀI TRỜI

Chắn nắng bàng Sàn Gỗ - tăng cường môi trường của tòa nhà bằng cách tạo bóng mát, riêng tư và tăng sự thoải mái về nhiệt. Hệ thống bóng đổ cũng tạo điều kiện cho việc kiểm soát ánh sáng mặt trời trực tiếp để tăng hoặc giảm thu nhiệt mặt trời (tùy theo mùa).

Các tin khác